L’àmbit d’aplicació d’aquesta proposta serà el municipi de Santanyí. Els establiments que es poden adherir apareixen especificats en les bases.

Pot veure-ho aquí.