A partir del 21 de febrer de 2023, les persones majors de 16 anys amb residència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran acudir a l’establiment amb el seu DNI i gaudir dels bons.

Els bons s’adquireixen en el propi establiment on es desitja fer la compra.