L’àmbit d’aplicació dels bons serà el municipi de Santanyí. Per tant, els bons es poden canviar en tots els establiments adherits a la campanya que es trobin en el municipi corresponent.

Es poden acollir a la convocatòria per a ser receptors de les compres amb bons, les persones físiques o jurídiques, titulars d’establiments oberts al públic emmarcades dins dels següents epígrafs de l’Impost d’activitats Econòmiques:

Agrupació 64. Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac realitzat en establiments permanents.

GRUP 641. COMERÇ Al DETALL DE FRUITES, VERDURES, HORTALISSES I TUBERCLES.
GRUP 642. COMERÇ AL DETALL DE CARNES I DESPULLES; DE PRODUCTES I DERIVATS CARNICS ELABORATS; D’OUS, OCELLS, CONILLS DE GRANJA, CAÇA; I DE PRODUCTES DERIVATS D’AQUESTS.

Epígraf 642.1.- Comerç al detall de carns i despulles; de productes derivats carnis elaborats; d’ous, ocells, conills de granja, caça; i de productes derivats d’aquests.
Epígraf 642.2.- Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries-xarcuteries, de carns
fresques i congelades, despulles i tot tipus de productes i derivats carnis; d’ous, ocells, conills de granja, caça i de productes derivats d’aquests.
Epígraf 642.3.- Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries-salchicherías, de carns fresques i congelades, despulles, productes procedents d’indústries i productes carnis frescos, crus, adobats, cansalada salada, embotits de sangs (botifarres) i aquells altres tradicionals d’aquestes característiques per als quals estiguin autoritzats; així com d’ous, ocells, conills de granja, caça i de productes derivats d’aquests.
Epígraf 642.4.- Comerç al detall, en carnisseries, de carns fresques i congelats, despulles i productes i derivats carnis elaborats; així com d’ous, ocells, conills de granja, caça i de productes derivats d’aquests.
Epígraf 642.5.- Comerç al detall d’ous, ocells, conills de granja, caça; i de productes derivats d’aquests.
Epígraf 642.6.- Comerç al detall de vísceres i despulles procedents d’animals de proveïment, frescos i congelats.

GRUP 643. COMERÇ AL DETALL DE PEIXOS I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA I DE L’AQÜICULTURA I DE CARAGOLS.

Epígraf 643.1.- Comerç al detall de peix i altres productes de la pesca i de l’aqüicultura i de caragols.
Epígraf 643.2.- Comerç a al detall de bacallà i altres peixos en salaó.

GRUP 644. COMERÇ Al DETALL DE PA, PASTISSERIA, CONFITERIA I SIMILARS I DE LLET I PRODUCTES LACTIS.

• Epígraf 644.1.- Comerç a al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis.
• Epígraf 644.2.- Despatxos de pa, pans especials i brioixeria.
• Epígraf 644.3.- Comerç a al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria.
• Epígraf 644.4.- Comerç al detall de gelats.
• Epígraf 644.5.- Comerç al detall de bombons i caramels.
• Epígraf 644.6.- Comerç al detall de masses fregides, amb o sense cobertures o farciments, patates fregides, productes d’aperitiu, fruita seca, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants.

GRUP 645. COMERÇ AL DETALL DE VINS I BEGUDES DE TOTA CLASSE.

GRUP 647. COMERÇ Al DETALL DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES EN GENERAL.

• Epígraf 647.1.- Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en
establiments amb venedor.
• Epígraf 647.2.- Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en règim d’autoservei o mixt en establiments la sala de vendes d’una superfície inferior a 120 metres quadrats.
• Epígraf 647.3.- Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i begudes en règim d’autoservei o mixt, denominats així quan la superfície de la seva sala de vendes es trobi comprimida entre 120 i 399 metres quadrats.

GRUP 651. COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCIÓ, CALÇAT, PELLS I ARTICLES DE CUIR.

• Epígraf 651.1.- Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes i
similars i articles de tapisseria.
• Epígraf 651.2.- Comerç al detall de tota classe de peces per al vestit i tocat.
• Epígraf 651.3.- Comerç al detall de llenceria i cotilleria.
• Epígraf 651.4.- Comerç al detall d’articles de merceria i paqueteria.
• Epígraf 651.5.- Comerç al detall de peces especials.
• Epígraf 651.6.- Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius,
cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general.
• Epígraf 651.7.- Comerç al detall de confeccions de pelleteria.

GRUP 652. COMERÇ AL DETALL DE MEDICAMENTS I DE PRODUCTES FARMACÈUTICS; COMERÇ AL DETALL D’ARTICLES DE DROGUERIA I NETEJA; PERFUMERIA I COSMÈTICS DE TOTES CLASSES; I DE PRODUCTES QUÍMICS EN GENERAL; COMERÇ Al DETALL D’HERBES I PLANTES EN HERBOLARIS.

• Epígraf 652.2.- Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics.
• Epígraf 652.3.- Comerç al detall de productes de perfumeria i cosmètica, i d’articles per a la higiene i la neteja personal.
• Epígraf 652.4.- Comerç al detall de plantes i herbes en herbolaris.

GRUP 653. COMERÇ AL DETALL D’ARTICLES PER A L’EQUIPAMENT DE LA LLAR I LA CONSTRUCCIÓ.

• Epígraf 653.1.- Comerç al detall de mobles (excepte els d’oficina).
• Epígraf 653.2.- Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic d’energia diferent de l’elèctrica, així com de mobles de cuina.
• Epígraf 653.3.- Comerç al detall d’articles de parament, ferreteria, adorn, regal o reclam (incloent bijuteria i petits electrodomèstics).
• Epígraf 653.6.- Comerç al detall d’articles de bricolatge.
• Epígraf 653.9.- Comerç al detall altres articles per a l’equipament de la llar N.C.O.P. GRUP 659. UN ALTRE COMERÇ Al detall.

GRUP 659. UN ALTRE COMERÇ AL DETALL.

GRUP 662. COMERÇ MIXT O INTEGRAT AL DETALL.

GRUP 971. BUGADERIES, TINTORERIES I SERVEIS SIMILARS.

• Epígraf 971.1-Tintoreria, neteja en sec, rentada i planxat de roba feta i de peces i articles de la llar usats.
• Epígraf 971.2.- Neteja i tenyit de calçat.
• Epígraf 971.3.- Sargit i reparació de robes.

GRUP 972. SALONS DE PERRUQUERIA I INSTITUTS DE BELLESA.

• Epígraf 972.1-Serveis de perruqueria d’home i dona.
• Epígraf 972.2.- Salons i instituts de bellesa i gabinets d’estètica.

GRUP 973. SERVEIS FOTOGRÀFICS, MÀQUINES AUTOMÀTIQUES FOTOGRÀFIQUES I SERVEIS DE FOTOCÒPIES.

• Epígraf 973.1.- Serveis fotogràfics.

GRUP 975. SERVEIS DE EMMARCACIÓN.

GRUP 671. SERVEIS EN RESTAURANTS.

• Epígraf 671.1.- De cinc forquilles.
• Epígraf 671.2.- De quatre forquilles.
• Epígraf 671.3.- De tres forquilles.
• Epígraf 671.4.- De dues forquilles.
• Epígraf 671.5.- D’una forquilla.

GRUP 672. EN CAFETERIES.

• Epígraf 672.1.- De tres tasses.
• Epígraf 672.2.- De dues tasses.
• Epígraf 672.3.- D’una tassa.

GRUP 673. DE CAFES I BARS, AMB I SENSE MENJAR.

• Epígraf 673.1.- De categoria especial.
• Epígraf 673.2.- Altres cafès i bars.

GRUP 674. SERVEIS ESPECIALS DE RESTAURANT, CAFETERIA, I CAFE-BAR.

• Epígraf 674.1.- Servei en vehicles de tracció mecànica.
• Epígraf 674.5.- Serveis que es prestin en societats, cercles, casinos, clubs i establiments
anàlegs.
• Epígraf 674.6.- Serveis establerts en teatres i altres espectacles que únicament romanen oberts
durant les hores de l’espectacle, excepte els balls i similars.
• Epígraf 674.7.- Serveis que es presten en parcs o recintes firals classificats en el- Epígraf 989.3 d’aquesta
Secció 1) de les Tarifes.

GRUP 676. SERVEIS EN XOCOLATERIES, GELATERIES I ORXATERIES.

GRUP 677. SERVEIS PRESTATS PELS ESTABLIMENTS CLASSIFICATS EN ELS GRUPS
671, 672, 673, 681 I 682 DE LES AGRUPACIONS 67 I 68, REALITZATS FORA D’AQUESTS
ESTABLIMENTS. ALTRES SERVEIS D’ALIMENTACIÓ.

• Epígraf 677.1.- Serveis prestats pels establiments classificats en els grups 671, 672, 673 i 682
de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d’aquests establiments.
• Epígraf 677.9.- Altres serveis d’alimentació propis de la restauració.”