El termini de presentació de la sol·licitud s’inicia a partir del dia 18 de gener (inclòs)  i tindrà una durada de 20 dies naturals.