Els usuaris interessats en els bons hauran d’acudir a l’establiment amb el seu DNI. El comerciant verificarà la identitat i residència de l’interessat i realitzarà la gestió de bons corresponent.

Cada persona pot accedir a un màxim de 4 bons de descompte que poden emprar-se a una única compra o establiment, o aplicar a compres i Establiments adherits diferents.