A partir del 21 de febrer de 2023, les persones majors de 16 anys amb residència en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran acudir a l’establiment amb el seu DNI i gaudir dels bons.

Els bons s’adquireixen al propi establiment on es desitja fer la compra.

Cada bo de descompte té un valor de 15€ sobre una compra mínima de 30€. Cada persona beneficiària dels bon spot accedir a un màxim de 4 bons de descompte que poden utilitzar a una única compra o establiment, o aplicar a compres i establiments adherits diferents.